പാർക്കിൻസൺസ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ

0
153
Malayalam Health Tips For Parkinson's Treatment As

ഈ വീഡിയോ വഴി നമ്മക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന രോഗ ലക്ഷണത്തെകുറിച്ചാണ്. ഇത് ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ഇതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ എങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പറയുന്നതിനെ ആണ് പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ചലശേഷി ഭാഗികമായി നഷ്ടമാകുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം…

വീഡിയോ കാണാം….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here