കേൾവിക്കുറവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

0
115
Malayalam Health Tips Video For Hearing Loss Treatments

പലരിലും പ്രായം ആകുംതോറും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണം ആണ് കേൾവി കുറവ്. ഇതിൻപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശനങ്ങൾക്കു പരിഹാര നിർദേശം ആണ് ഇതുവഴി കാണിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആയും പ്രായം ആയവർക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടുതലായും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്…

വീഡിയോ കാണാം …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here